SÚŤAŽ / NÁVRH DIZAJNU VLAKU 

PODMIENKA: MOTÍV TATIER

​ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO

5_navrh-01.jpg
forestinsvist-01.jpg
4_navrh-01.jpg
forestinfox-01.jpg
1_navrh-01.jpg
forestinbear-01.jpg
3_navrh-01.jpg
forestinjelen-01.jpg
2_navrh-01.jpg
forestinrys-01.jpg